ชื่อแพคเกจทัวร์ >> ทัวร์เหมู่เกาะสิมิลัน
 

         

        

          

 ตารางเวลาการเดินทาง: ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เต็มวัน โดยเรือสปีดโบ๊ท 

06.00-06.30    :    รถรับท่านจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือทับละมุ

08.00-08.45    :    ถึงท่าเรือทับละมุ รับบริการ ชา กาแฟ และออกเดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลัน

10.00-11.30    :     ถึงหมู่เกาะสิมิลัน ณ เกาะเก้า ซึ่งเป็นจุดแรกของการดำน้ำดูปะการัง ชื่นชมกับความงามของท้อง

                                ทะเลและความหลากหลายของปลานานาพันธุ์ ประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง

                                เกาะแปดจะ พบกับหินเรือใบที่ตั้งตระหง่านและเป็นเอกลักษณ์ของเกาะ ชมความงดงามของหาด

                                ทรายที่ขาวสะอาด  ซึ่งตัดกับผืนน้ำอย่างเห็นได้ชัดเจนหรือจะดำน้ำดูปะการังที่ยังคงความอุดม

                                สมบูรณ์อยู่และจะได้พบกับฝูงปลามากมายที่เข้ามาทักทาย

13.00                 :    อิ่มอร่อยกับอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารบนเกาะแปด  พักผ่อนตามสบาย จากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง

                                เกาะเจ็ด เป็นเกาะที่มีสภาพปะการังที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับดำน้ำอย่างยิ่ง เดินทางต่อไปยัง

                                เกาะสี่ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยานอีกเกาะหนึ่งของหมู่เกาะสิมิลัน ท่านสามารถเดินชมธรรมชาติได้

                                ระหว่างหาดหน้าและหาดหลัง เดินชมสัตว์ป่านานาชนิด ระหว่างทางเยี่ยมชมอ่าวหลัง ท่านอาจจะได้

                                พบกับนกชาบิไหนซึ่งเป็นนกที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะสี่พร้อมทั้งปูไก่ที่หาดูได้ยาก

15.00-16.30    :    เดินทางกลับมายังท่าเรือทับละมุเพื่อเดินทางกลับสู่เกาะภูเก็ต

16.30-17.30    :    รถส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก

 ค่าบริการรวม

-รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ-โรงแรม                         -เรือสปีดโบ๊ทบริการ

-อาหารกลางวันที่อุทยานฯ                                -น้ำดื่มและผลไม้บนเรือ

-อุปกรณ์ดำผิวน้ำ                                            -มัคคุเทศก์

-ประกันภัย                                                    -ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ


ราคา ผู้ใหญ่

ราคา เด็ก

2,400 1,600

Bแบบฟอร์มการจองโปรแกรมทัวร์
  
  ชื่อแพคเกจ : ทัวร์เหมู่เกาะสิมิลัน

  
 
หมายเหตุ. ราคาเด็ก อายุ 3 - 12 ปี และ ความสูงไม่้เกิน 120 เซ้นติเมตร
  วันที่จอง :


  
  ผู้ใหญ่:
เด็ก :    รวมจำนวน :


  ชื่อ :
*  
  นามสกุล :
*
  อีเมล :
*
  ความต้องการเพิ่มเติม :
  ประเทศ :
*
   เบอร์ติดต่อ :
*
บริการรถรับ - ส่ง ( บริการนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาสอบถามพนักงาน )
  สถานที่ของท่าน :
 หมายเลขห้อง:
    เวลา :
  สถานที่ให้ไปส่ง :
ต้องการรถไปรับที่สนามบิน


 
รหัสความปลอดภัย :

   
 
วิธีการจอง และ การชำระเงิน
 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ใช้บริการของเรา เราขอกำหนดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินค่าบริการ เงินมัดจำ และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดด้านล่างนี้

1.โอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50% จากยอดรายจ่ายรวมทั้งหมด ท่านสามารถเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งดังนี้
 

 
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาภูเก็ต
 •  
   

   

   

   ชื่อบัญชี คุณสายัน มหรรณพ บัญชีออมทรัพย์

   

   เลขที่บัญชี 102-2-67277-7

       
   
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยห้าแยกฉลอง
 •  
   
   

   ชื่อบัญชี นางปาริชาติ มหรรณพ บัญชีออมทรัพย์

   

   เลขที่บัญชี 737-2-31949-6

       

   

  และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการหลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินแล้ว จากนั้นกรุณาส่งแฟ๊กซ์หลักฐานการโอนเงิน พร้อมลงชื่อผู้โอนที่หมายเลขโทรสาร 076-212550 ทางเราจะถือเอาเอกสารการโอนเงินเป็นหลักฐานในการรับจองทัวร์


  2.จ่ายเงินที่เหลือในวันเดินทางตามโปรแกรมท่องเที่ยว


  3.การยกเลิกการเดินทางหรือการจองห้องพักจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยภายใน 15 วัน ก่อนวันเดินทาง   

   
  Link Services