ชื่อแพคเกจทัวร์ >> ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
 

        

       

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
05.15-05.45 น.    - รถตู้รับท่านจากโรงแรมสู่ท่าเรือ
08.00-08.30
น.    - เดินทางถึงท่าเรือ พักรับประทานน้ำ ชา กาแฟ ก่อนที่จะรับอุปกรณ์สำหรับ   ดำน้ำและออกเดินทางสู่หมู่เกาะสุรินทร์
10.30
น.    เดินทางถึงหมู่เกาะสุรินทร์ แวะดำน้ำดูปะการัง ณ จุดดำน้ำจุดแรก (ตามความเหมาะสมของภาพอากาศ และคลื่นลม)
12.00
น.    รับประทานอาหารเที่ยงบนร้านอาหารของอุทยานฯ บนเกาะเหนือ
13.30
น.    ออกเดินทางด้วยเรือหางยาวสู่จุดดำน้ำจุดที่สองและเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวมอร์แกน
 16.00
น.   - พักผ่อนบนหาดทราย หรือว่ายน้ำตามอัธยาศัย
19.00
น.    รับประทานอาหารเย็น ณ อุทยานหมู่เกาะสุรินทร์ จากน้ำแยกย้ายพักผ่อนเข้าเต็นท์ที่พัก

วันที่ 2
08:30 น.       รับประทานอาหารเช้า
09:00
น.       ออกเดินทางด้วยเรือหางยาวไปจุดดำน้ำบริเวณสุรินทร์เหนือ
12:00
น.       รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะสุรินทร์
13:30
น.       ออกเดินทางไปจุดดำน้ำบริเวณสุรินทร์ใต้เพื่อดำน้ำดูปะการัง 
18:00
น.        เดินทางกลับเกาะสุรินทร์ พักผ่อน รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก

วันที่ 3
08:30
น.       รับประทานอาหารเช้า, พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินป่าชมวิวรอบ ๆ เกาะ
12:00
น.       รับประทานอาหารกลางวัน
16:30
น.       เดินทางกลับท่าเรือ จากนั้นรถตู้ส่งท่านกลับถึงโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ

 

ราคาทัวร์รวม : รถรับ-ส่ง, อุปกรณ์ดำน้ำ, อาหารและเครื่องดื่ม, มัคคุเทศก์, ค่าอุทยานฯ, ค่าที่พัก(เต็นท์)
สิ่งที่ต้องเตรียม : ชุดสำหรับใส่เล่นน้ำหรือดำน้ำ, ชุดสำหรับเปลี่ยน, ผ้าเช็ดตัว, เงินสำหรับใช้จ่ายนอกเหนือโปรแกรม

 
 *หมายเหตุ : หมู่เกาะสุรินทร์มีจุดดำน้ำประมาณ 10  จุดที่มีความสวยงามเหมาะสำหรับการดำน้ำดูปะการัง สำหรับการกำหนดจุดดำน้ำ บริษัทจะดูสภาพอากาศและสภาวะคลื่นลม และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  โปรแกรมและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ


ราคา ผู้ใหญ่

ราคา เด็ก

- -

Bแบบฟอร์มการจองโปรแกรมทัวร์
  
  ชื่อแพคเกจ : ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน

  
 
หมายเหตุ. ราคาเด็ก อายุ 3 - 12 ปี และ ความสูงไม่้เกิน 120 เซ้นติเมตร
  วันที่จอง :


  
  ผู้ใหญ่:
เด็ก :    รวมจำนวน :


  ชื่อ :
*  
  นามสกุล :
*
  อีเมล :
*
  ความต้องการเพิ่มเติม :
  ประเทศ :
*
   เบอร์ติดต่อ :
*
บริการรถรับ - ส่ง ( บริการนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาสอบถามพนักงาน )
  สถานที่ของท่าน :
 หมายเลขห้อง:
    เวลา :
  สถานที่ให้ไปส่ง :
ต้องการรถไปรับที่สนามบิน


 
รหัสความปลอดภัย :

   
 
วิธีการจอง และ การชำระเงิน
 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ใช้บริการของเรา เราขอกำหนดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินค่าบริการ เงินมัดจำ และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดด้านล่างนี้

1.โอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50% จากยอดรายจ่ายรวมทั้งหมด ท่านสามารถเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งดังนี้
 

 
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาภูเก็ต
 •  
   

   

   

   ชื่อบัญชี คุณสายัน มหรรณพ บัญชีออมทรัพย์

   

   เลขที่บัญชี 102-2-67277-7

       
   
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยห้าแยกฉลอง
 •  
   
   

   ชื่อบัญชี นางปาริชาติ มหรรณพ บัญชีออมทรัพย์

   

   เลขที่บัญชี 737-2-31949-6

       

   

  และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการหลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินแล้ว จากนั้นกรุณาส่งแฟ๊กซ์หลักฐานการโอนเงิน พร้อมลงชื่อผู้โอนที่หมายเลขโทรสาร 076-212550 ทางเราจะถือเอาเอกสารการโอนเงินเป็นหลักฐานในการรับจองทัวร์


  2.จ่ายเงินที่เหลือในวันเดินทางตามโปรแกรมท่องเที่ยว


  3.การยกเลิกการเดินทางหรือการจองห้องพักจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยภายใน 15 วัน ก่อนวันเดินทาง   

   
  Link Services